Quyết định kết quả LCNT Sinh phẩm 2019

Các bệnh viện tăng cường chăm lo đời sống, tinh thần cán bộ nhân viên bệnh viện và cần lên phương án đảm bảo việc khám chữa bệnh trong dịp Tết không để thiếu thuốc, máu, dịch truyền và trang thiết bị trong khám chữa bệnh cũng như trong cấp cứu.

Đọc chi tiết