CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo bệnh viện
 
Bs Nguyễn Thanh Phong
Giám đốc
Bs Vũ Tánh
Phó giám đốc
Bs Phạm Ngọc Thái
Phó giám đốc
Bs Huỳnh Văn Nhị
Phó giám đốc
Bs Vũ Tánh
Trưởng khoa 1
Bs Phạm Ngọc Thái
Trưởng khoa 2
Bs Huỳnh Văn Nhị
Trưởng khoa 3
 

Trung tâm: 05 trung tâm

1. Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy
2. Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến
3. Trung tâm Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng thuốc có hại của thuốc khu vực TP. HCM
4. Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy
5. Trung tâm Tim mạch

 

Phòng chức năng: 11 phòng

1. Phòng Hành chính
2. Phòng Tổ chức cán bộ
3. Phòng Kế hoạch tổng hợp
4. Phòng Điều dưỡng
5. Phòng Công nghệ thông tin
6. Phòng Tài chính kế toán
7. Phòng Quản trị
8. Phòng Trang thiết bị y tế
9. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ - Đội bảo vệ
10. Phòng Quản lý chất lượng
11. Phòng công tác xã hội

 

Đơn vị: 04 đơn vị

1. Đơn vị Quản lý dự án
2. Đơn vị Đối ngoại tiếp thị
3. Đơn vị An toàn bức xạ
4. Đơn vị Dịch vụ