ĐỊA CHỈ HỮU ÍCH VỀ Y TẾ

BV QUỐC TẾ MỸ

Địa chỉ: Số 6, đường Bắc Nam 3, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3910 9999

BV Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3622 1166

BV FV

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 5411 3333

BV TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN (ENT)

Địa chỉ: 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3821 3456

BV ĐA KHOA TÂN HƯNG

Địa chỉ: 871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3776 0648

BV COLUMBIA - GIA ĐỊNH

Địa chỉ: 01 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3803 0678

BV ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3990 2468

BV QUỐC TẾ MỸ

Địa chỉ: Số 6, đường Bắc Nam 3, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3910 9999

BV Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3622 1166

BV FV

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 5411 3333

BV TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN (ENT)

Địa chỉ: 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3821 3456

BV ĐA KHOA TÂN HƯNG

Địa chỉ: 871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3776 0648

BV COLUMBIA - GIA ĐỊNH

Địa chỉ: 01 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3803 0678

BV ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3990 2468

BV QUỐC TẾ MỸ

Địa chỉ: Số 6, đường Bắc Nam 3, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3910 9999

BV Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3622 1166

BV FV

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 5411 3333

BV TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN (ENT)

Địa chỉ: 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3821 3456

BV ĐA KHOA TÂN HƯNG

Địa chỉ: 871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3776 0648

BV COLUMBIA - GIA ĐỊNH

Địa chỉ: 01 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3803 0678

BV ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3990 2468

BV QUỐC TẾ MỸ

Địa chỉ: Số 6, đường Bắc Nam 3, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3910 9999

BV Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3622 1166

BV FV

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 5411 3333

BV TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN (ENT)

Địa chỉ: 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3821 3456

BV ĐA KHOA TÂN HƯNG

Địa chỉ: 871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3776 0648

BV COLUMBIA - GIA ĐỊNH

Địa chỉ: 01 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3803 0678

BV ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3990 2468

BV QUỐC TẾ MỸ

Địa chỉ: Số 6, đường Bắc Nam 3, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3910 9999

BV Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3622 1166

BV FV

Địa chỉ: 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 5411 3333

BV TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN (ENT)

Địa chỉ: 1-3 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3821 3456

BV ĐA KHOA TÂN HƯNG

Địa chỉ: 871 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (+84 28) 3776 0648

BV COLUMBIA - GIA ĐỊNH

Địa chỉ: 01 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3803 0678

BV ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Số điện thoại: (+84 28) 3990 2468